Investeringen

Jaarlijks planten we honderden bomen, om het huidige bos te vervangen als de populieren te oud worden. Daarnaast investeren we ook fors in onderhoud en vervanging van materialen en opstallen. Af en toe zijn er grotere investeringen. Hieronder een greep uit de meest markante projecten:

1991

Bouw terrein (€50.000)

Belangrijkste sponsors: Stichting Katholieke Noden, Stichting Zonnige Jeugd en een groot aantal particuliere financierders.

1996

Nieuwe paden, dit keer verharding van schelpen (€10.000)

Betaald uit eigen middelen

1997

Schuilhut aangebouwd aan palenschuur en dak palenschuur vervangen. (€7.500)

Sponsoring VSB Fonds Den Haag en eigen middelen

2000

Drainage / ophoging velden (€50.000)

Financiering kwam grotendeels van Laser; een combinatie van de Europese Gemeenschap en het Ministerie van Landbouw

2003

Kampvuurcirkel (€70.000)

Hoofdsponsors: Fonds 1818 en Stichting Levi Lassen

2004

Overkapping kampvuurcirkel (€15.000), als afronding van de kampvuurcirkel

Helaas is deze in de zomer van 2008 beschadigd geraakt, en zijn we op zoek naar mogelijkheden om hem te repareren.

2006

Aanleg riolering (exacte kosten ons onbekend, onze bijdrage €2.000)

Eigenlijk geen investering van ons, maar eentje van de gemeente. Landelijke wetgeving schrijft voor dat overal riolering moet zijn, en zodoende bestond voor ons de mogelijkheid om aangesloten te worden.

2007

Nieuw Toiletgebouw (€125.000)

Voor ca. de helft gesponsord door Fonds 1818, Stichting Levi Lassen, Stichting Katholieke Noden en Mentink Procesmanagement BV. Verder uit eigen middelen o.m. na vrijval van reserves die we hadden om onze eigen zuiveringstank te kunnen vervangen. Dit hoeft niet meer nu we sinds 2006 aangesloten zijn op riolering.

2008

Draadloos Internet toegang (€75)

Met een investeringssom van minder dan €100,- hebben we een internetverbinding voor iedereen die een laptop bij zich heeft. Verdere sponsoring door Bas Hartkamp en Dustin Snijders: Een oude pc en een handvol kabels en stekkertjes.

Tot aan het toiletgebouw kun je nu je eigen internetcafé inrichten of de buienradar raadplegen.

2011

Veranda voor de kampstaf (€2.500)

Na jaren proberen wat de beste manier was om droog buiten te zitten hebben we het beste ontwerp gevonden. Met enig handwerk en een degelijk ontwerp staat er nu een veranda aan het kampwachthuisje, en kunnen we droog buiten zitten. Plannen voor een buitenopenhaard en andere verfraaiing sudderen nog even door.

2013

Extra waterleiding / elektra (€8.000)

Na enig nadenken over hoe we dit het beste konden aanpakken (vanuit beheeroogpunt) hebben we een extra waterleiding aangelegd langs de drie grote velden op ons ‘zij-terrein’. Lijster, Merel en Havik hebben nu elk een eigen kraan, en daarmee is het kampeergenot weer wat groter geworden.

Bij deze kranen ook kastjes met stopcontacten zodat we niet langer over allerlei snoeren door het bos hoeven te struikelen.

2014

Wifi-dekking (€25)

Met de nieuwe waterleiding hebben we extra mogelijkheden gemaakt om de draadloze internetverbinding te verbeteren. In elk van die kastjes zit nu een nieuw steunpunt zodat we terrein-brede dekking hebben. Zelfs vanaf Gans kan je nu een mailtje sturen naar de kampwacht!